Oferta formativa

Mostrant 1 - 10 de 31 cursos
Disseny

Màster en Design Thinking i Desenvolupament de Producte

Màster
Títol Propi OBS i Universitat de Barcelona (UB)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500 h 1 any
   online

El Màster en Design Thinking i Desenvolupament de Producte et proporciona totes les eines i coneixements per poder aplicar aquesta innovadora metodologia al llarg de el procés de desenvolupament de nous productes i / o serveis. Ajuda a optimitzar i gestionar adequadament aquests processos per convertir-los en reeixits, resolent les tres dimensions clau de la desitjabilitat, factibilitat i viabilitat.

Al programa s'aborden temes com la investigació de l'usuari, la creativitat i el desenvolupament de prototips, així com la innovació de productes i serveis, tant des del punt de vista de l'màrqueting, com de el disseny, la gestió de projectes i els aspectes comercials i financers relacionats. Quan s'apliquen enfocaments de pensament de disseny als negocis, la taxa d'èxit de la innovació millora substancialment (A Forrester Total Economic Impact ™ Study. Commissioned By IBM, 2018).

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  2 places
 Beca: 100%
  Beca: 7500 €
 A pagar per l’alumne: 0 €
Gestió d'Empreses

Màster en Salut Pública i Epidemiologia

Màster
Títol Propi OBS i Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500 h 1 any
   online

El Màster en Salut Pública i Epidemiologia ofereix a l'estudiant, els coneixements i habilitats necessaris per a poder desenvolupar, de forma òptima i eficaç, polítiques sanitàries que tinguin en compte les diferents àrees clau de la Salut Pública, així com per poder avaluar l'impacte d'aquests i implementar millores segons els resultats obtinguts.

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  2 places
 Beca: 100%
  Beca: 7500 €
 A pagar per l’alumne: 0 €
Gestió d'Empreses

Màster en Transformació Digital i Desenvolupament de Negoci

Màster
Títol Propi OBS i Universitat de Barcelona (UB)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500h - 1 any
   online

El Màster en Transformació Digital i Desenvolupament de Negoci et proporciona els coneixements necessaris per definir, implementar i seguir estratègies innovadores de digitalització de negocis per enfrontar-te a el mercat actual, potenciant les teves habilitats de lideratge i gestió d'equips en entorns digitals.

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  2 places
 Beca: 50%
  Beca: 3750 €
 A pagar per l’alumne: 3750 €
Marketing i Comercial

Màster en Branding i Estratègia de Marca

Màster
Títol Propi OBS i Universitat de Barcelona (UB)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500 h 1 any
   online

El Màster en Branding i Estratègia de Marca proporciona als professionals de la comunicació i el màrqueting totes les claus i eines per dissenyar i implementar una estratègia de marca reeixida en coherència amb els valors, cultura i objectius empresarials.

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  1 places
 Beca: 100%
  Beca: 7500 €
 A pagar per l’alumne: 0 €
Informàtica

Màster en Business Intelligence

Màster
Títol Propi OBS i Universitat de Barcelona (UB)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500h - 1 any
   online

El Màster en Business Intelligence proporciona les bases per a extreure i avaluar eficaçment les dades necessàries per a la presa de decisions en les organitzacions. El programa ofereix un enfocament únic i rigorós que permet que els alumnes es distingeixin en el camp de la intel·ligència dels negocis, desenvolupant habilitats crítiques en l'àrea.

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  2 places
 Beca: 50%
  Beca: 3750 €
 A pagar per l’alumne: 3750 €
Informàtica

Màster en Ciberseguretat

Màster
Títol Propi OBS i Universitat de Barcelona (UB)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500h - 1 any
   online

El Màster en Ciberseguretat et capacita per a la direcció i gestió dels sistemes de seguretat de la informació de les empreses, de manera que siguis capaç d'interactuar amb consultors i experts en seguretat informàtica, per tal de promoure i implementar estratègies capaços de blindar el coneixement de les empreses. El nostre programa s'estructura en 3 blocs i culmina amb el Treball Fi de Màster.

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  1 places
 Beca: 100%
  Beca: 7500 €
 A pagar per l’alumne: 0 €
Recursos Humans

Màster en Coaching Directiu i Lideratge

Màster
Títol Propi OBS i Universitat de Barcelona (UB)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500 h 1 any
   online

El Màster en Coaching Directiu i Lideratge proporciona als directius eines i tècniques de lideratge per al desenvolupament personal i professional. Capacita els professionals amb la metodologia de l'coaching, tant des d'un punt de vista personal com d'equip i d'organització, així com eines que potenciïn la seva intel·ligència emocional.

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  2 places
 Beca: 50%
  Beca: 3750 €
 A pagar per l’alumne: 3750 €
Informàtica

Màster en Data Management i Innovació Tecnològica

Màster
Títol Propi OBS i Universitat de Barcelona (UB)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500h - 1 any
   online

El Màster en Data Management i Innovació Tecnològica facilita professionals i directius la definició d'estratègies i el coneixement d'eines que permeten treballar a una organització, independentment del seu abast, amb gran quantitat d'informació, millorant la seva capacitat innovadora i l'ajust de les seves decisions a les necessitats presents i futures dels seus clients.

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  2 places
 Beca: 100%
  Beca: 7500 €
 A pagar per l’alumne: 0 €
Marketing i Comercial

Màster en Direcció de Comunicació Corporativa

Màster
Títol Propi OBS i Universitat de Barcelona (UB)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500 h 1 any
   online

El Màster en Direcció de Comunicació Corporativa prepara els directius per al present i futur del món de la comunicació empresarial. Aporta els coneixements i tècniques necessàries per liderar aquesta àrea tan important i permet donar resposta a tots els reptes que afronten les organitzacions i com es comuniquen amb els seus stakeholders.

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  1 places
 Beca: 100%
  Beca: 7500 €
 A pagar per l’alumne: 0 €
Marketing i Comercial

Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial

Màster
Títol Propi OBS i Universitat de Barcelona (UB)
 
  Inici: 23/11/2021
  Fi: 19/12/2022
  1500h - 1 any
   online

El Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial aporta una visió integral de l'procés de conceptualització i venda d'un producte o servei, així com l'adquisició dels conceptes claus de l'àrea de Màrqueting i Vendes per poder liderar el departament amb èxit.

Informació de la beca

B - Formació Universitària de Màster i Postgrau
  2 places
 Beca: 50%
  Beca: 3750 €
 A pagar per l’alumne: 3750 €